De Dommel 46
8253 PL Dronten
Tel: 0321 – 317001
Whatsapp: 06-16739117
Dinsdag t/m vrijdag 9 – 18 uur
Zaterdag 9 – 17 uur
Buiten openingstijden bent u ook van harte welkom. Maak gerust een afspraak.

Nu 5 jaar garantie bij aankoop van een elektrische fiets

Deze verzekering vergoedt schade aan uw verzekerde fiets of (elektronische) onderdelen van de fiets inclusief het batterijpakket, ontstaan als gevolg van een constructiefout, materiaalfout, gietfout of een bewerkings- of montagefout.

Onderstaande verzekeringsinformatie geeft een samenvatting van de verzekering.

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

 √ Waarvoor bent u verzekerd?

U bent, tot maximaal het verzekerd bedrag, verzekerd voor schade aan de verzekerde fiets of (elektronische) onderdelen van de fiets inclusief het batterijpakket, ontstaan als gevolg van een:

 • constructiefout;
 • materiaalfout;
 • gietfout;
 • bewerkings- of montagefout.

√ Welke vergoeding krijgt u?

 • Garantievergoeding op onderdelen in jaar 1 t/m 5: 100%.
 • Garantievergoeding op arbeidsloon in jaar 1 t/m 5: 100%.
 • Garantievergoeding op accu en overige elektronische onderdelen:
  • 1e jaar 100%
  • 2e jaar 100%
  • 3e jaar 80%
  • 4e jaar 65%
  • 5e jaar 50%

In geval van een total loss bedraagt de vergoeding nooit meer dan het verzekerd bedrag.

⊗ Waarvoor bent u niet verzekerd?

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

 • Schade die reeds bestond ten tijde van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.
 • Door afname van de capaciteit van de accu, indien en voor zover er geen sprake is van montage- of materiaalfouten.
 • Schade die is veroorzaakt door aanpassing of reparatie door ofwel de verzekerde ofwel een derde (een niet door de fabrikant erkend reparatiebedrijf).
 • Schade ontstaan door de verzekerde zaken niet voor het beoogde doel te gebruiken, als ook schade die is ontstaan door nalaten van normaal of door of namens de fabrikant voorgeschreven onderhoud.
 • Als deze schade op basis van een wet of een andere verzekering, garantie of voorziening al wordt vergoed; of als die al vergoed zou worden, wanneer u niet bij ons verzekerd was geweest.

De complete lijst met uitsluitingen vindt u in de voorwaarden.

! Er zijn dekkingsbeperkingen

 Verplicht onderhoud, bij geen jaarlijks onderhoud vervalt de garantie !!

Het onderhoud aan de verzekerde fiets moet volgens onderstaand schema worden uitgevoerd:

 • 1e onderhoudsbeurt is na 3 maanden of 500 km, wat het eerst komt. Deze onderhoudsbeurt is gratis.
 • 2e onderhoudsbeurt is na 1 jaar na de eerste onderhoudsbeurt in de maanden oktober t/m maart. Kosten € 89.95
 • 3e onderhoudsbeurt is na 1 jaar na de tweede onderhoudsbeurt in de maanden oktober t/m maart. Kosten € 89.95
 • 4e onderhoudsbeurt is na 1 jaar na de derde onderhoudsbeurt in de maanden oktober t/m maart. Kosten € 89.95
 • 5e onderhoudsbeurt is in een van de drie maanden voordat uw polis afloopt. Kosten € 89.95

Het onderhoud moet worden uitgevoerd door Jan Brinkman…de wereld aan fietsen! waar de fiets aangeschaft is. Indien dit niet mogelijk is neemt u dan contact met Kingpolis op om het onderhoud elders te laten plaatsvinden.

De kosten van de onderhoudsbeurten zijn voor uw rekening.

De Fiets Garantieverzekering is een dekking voor uw fiets (dus geen diefstal) . Deze dekking geldt alleen als een nieuwe fiets direct bij aankoop bij ons wordt verzekerd.

Waar zijn de dekkingen geldig?

De Fiets Garantieverzekering is uitsluitend geldig in Nederland.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht ons de juiste gegevens te verstrekken, zowel bij het afsluiten van de verzekering als tijdens de looptijd van de verzekering.

Bij schade dient u al het redelijke te doen om eventuele schade te voorkomen en te beperken.

Bij garantieschade moet u deze binnen 1 maand aan Kingpolis melden. U moet de schade kunnen aantonen.

 Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt betaald door de rijwielspecialist waar u de verzekerde fiets heeft aangeschaft. De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op uw polisblad. De maximale looptijd van deze verzekering is 5 jaar.

 Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf het moment dat de verzekering is afgesloten, niet vóór die tijd.

Wij vergoeden dus schade die ontstaat tijdens de looptijd van deze verzekering. Behalve als de premie niet op tijd is betaald; dan bent u niet verzekerd.

5 jaar garantie kan niet worden afgesloten bij aanbiedingen, lopende offertes en/of orders of fietsen die reeds zijn gefactureerd. 

 

 Hoe zeg ik mijn verzekering op?

U heeft 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het polisblad en binnen deze tijd kunt u contact met ons opnemen en zullen wij de verzekering voor u annuleren. U kunt dan bij eventuele schade geen claim indienen.