De Dommel 46
8253 PL Dronten
Tel: 0321 – 317001
Whatsapp: 06-16739117
Dinsdag t/m vrijdag 9 – 18 uur
Zaterdag 9 – 17 uur
Buiten openingstijden bent u ook van harte welkom. Maak gerust een afspraak.

Reisvoorwaarden

 • Na aanmelding ontvang je een bevestiging met een factuur van Jan Brinkman de wereld aan fietsen BV. Wij zijn aangesloten bij VvKR en STO-garantieregeling. De algemene voorwaarden van Jan Brinkman de wereld aan fietsen BV zijn van toepassing op deze reis (link naar deze algemene voorwaarden opnemen).
 • Je deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie en voorbereiding van deze reis vinden zo zorgvuldig mogelijk plaats. Er kunnen zich altijd onverwachte zaken voordoen. Zowel de Nederlandse- als lokale begeleiding kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Tijdens de reis kan het voorkomen dat er van het voorgenomen programma afgeweken moet worden door bij voorbeeld weersomstandigheden. Beslissingen hierover liggen bij de reisleiding; veiligheid van de deelnemers staat hierbij altijd voorop.
 • Het dragen van een helm op de fiets is verplicht.
 • Tijdens de reis wordt er voldoende eten en drinken (waaronder mineraalwater) verzorgd/ingekocht.
 • Je paspoort dient nog 3 maanden geldig te zijn na vertrek uit Marokko.
 • Een visum is niet nodig
 • Het boeken van je vlucht is geheel voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Je dient zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering te zorgen. Een reisverzekering is verplicht, zodat in geval van nood via de SOS-centrale van de verzekeringsmaatschappij hulp verleend kan worden.
 • In geval van acute medische nood tijdens de reis doen wij vanzelfsprekend ons uiterste best om de deelnemer z.s.m. te (laten) vervoeren naar medische hulp, echter de Nederlandse- en lokale begeleiding kan hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden, mede gezien de aard van de avontuurlijke reis.
 • De reisorganisator en/of lokale begeleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel als gevolg van overmacht situaties (natuurrampen, stakingen, politieke onrust e.d.).
 • De reisorganisator en/of lokale begeleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van bagage of fiets tijdens de reis.
 • Mocht de reisorganisator aansprakelijk gehouden worden voor derving van reisgenot of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de reissom minus de eventueel gemaakte kosten.